Brytninger

Disse hårbåndene er et resultat av min eksamensoppgave fra det første året på faglærererutdanning i kunst og håndverk ved høgskolen i Oslo og Akershus.

Det er brukt gjenbruksmaterialer hvor det er jobbet med brytninger i form av teknikk, materialer og tekstur.

Vår 2012

CONTACT